Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU -tutkimus, vuoden 2020 aineiston keruu, tulosten raportointija monitoroinnin kehittäminen (LIITU 2020)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/42/626/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 85 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2021


Tiivistelmä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on käyttöönottaa Suomessa koko maan kattava lasten ja nuorten monimenetelmällinen liikuntakäyttäytymisen moni-torointitutkimus (trenditutkimus). Tutkimus tuottaa kahden vuoden välein tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta ja -passiivisuudesta sekä useista liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten nuorten liikunta-asenteista, -arvoista ja -motiiveista sekä koululiikuntakokemuksista, perheiden liikun-ta-asenteista ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista. Monitorointitutkimus tuottaa trenditietoa siitä, minkälaisia muutoksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuu ajassa. Nämä tiedot luovat perustaa kansallisen liikuntakäyttäytymisen edistämisen linjaamiseksi ja tarjoavat mahdollisuuden arvioida tehtyjä liikunnan edistämisstrategioita. Keväällä 2020 kerätään seuraava sekä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä mittaava kyselyaineisto että liikunta-aktiivisuuden objektiivinen kiihtyvyysmittariaineisto. Kevään 2020 aineiston keruu kohdentuu toisen asteen opiskelijoihin (sekä lukiot että ammatilliset oppilaitokset). Tämä hanke kohdentuu kevään 2020 aineiston keruuseen sekä aineiston analysointiin ja raportointiin.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-28-12 klo 15:59