Yhteistyön ja huijaamisen evoluutio vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 330578


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 438 874,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Yhteistyöstä on eliöille usein hyötyä esimerkiksi puolustautumisessa petoja tai loisia vastaan. Ongelmana ovat kuitenkin huijarit, jotka saavat samat yhteiset hyödyt panostamatta itse yhteistyöstä aiheutuviin kustannuksiin. Projektissa tutkitaan sosiaalisuuden evoluution kannalta kahta tärkeää ominaisuutta: ryhmässä elämistä ja yhteistyötä ryhmän jäsenten välillä ja miten niistä saatavat hyödyt ja kustannukset vaihtelevat erilaisissa ympäristöissä. Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa evoluutioekologisista prosesseista jotka muokkaavat yhteistyön evoluutiota, mutta tuottavat myös tärkeää tietoa siitä, miten yhteistyö voi nopeuttaa populaatioiden sopeutumista nopeasti muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Kerättyjen aineistojen avulla voidaan myös ennustaa sosiaalisesti petoja vastaan puolustautuvan tuholaislajin (mäntypistiäiset) kannanvaihteluja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa ja mikä merkitys luontaisilla viholaisilla on tuholaiskantojen kontrolloinnissa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-20-10 klo 13:41