EVOLUTION OF COOPERATION AND CONFLICT IN COMPLEX ENVIRONMENTS


Main funder

Funder's project number: 330578


Funds granted by main funder (€)

  • 438 874,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2020

Project end date: 31/08/2021


Summary

Yhteistyöstä on eliöille usein hyötyä esimerkiksi puolustautumisessa petoja tai loisia vastaan. Ongelmana ovat kuitenkin huijarit, jotka saavat samat yhteiset hyödyt panostamatta itse yhteistyöstä aiheutuviin kustannuksiin. Projektissa tutkitaan sosiaalisuuden evoluution kannalta kahta tärkeää ominaisuutta: ryhmässä elämistä ja yhteistyötä ryhmän jäsenten välillä ja miten niistä saatavat hyödyt ja kustannukset vaihtelevat erilaisissa ympäristöissä. Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa evoluutioekologisista prosesseista jotka muokkaavat yhteistyön evoluutiota, mutta tuottavat myös tärkeää tietoa siitä, miten yhteistyö voi nopeuttaa populaatioiden sopeutumista nopeasti muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Kerättyjen aineistojen avulla voidaan myös ennustaa sosiaalisesti petoja vastaan puolustautuvan tuholaislajin (mäntypistiäiset) kannanvaihteluja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa ja mikä merkitys luontaisilla viholaisilla on tuholaiskantojen kontrolloinnissa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-10-11 at 10:50