Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen


Main funder

Funder's project number: 453/50/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 26 338,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 06/05/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa näin heidän valmiuksiaan OPH:n uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen. Hankkeessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon, arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja tukea tarvitsevien oppijoiden arviointiin. Opettajien arviointiosaamisen edistäminen ja tukeminen mahdollistaa OPS:n perusteiden mukaisen monipuolisen arvioinnin osaksi koulun käytäntöjä ja arviointikulttuuria. Hankkeessa haastetaan opettajia löytämään yhteys pedagogiikan ja arviointikäytänteiden välille.
Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka muodostavat yhdessä 9 op:n laajuisen kokonaisuuden. On suositeltavaa, että opettaja suorittaa kaikki osiot.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-29-06 at 12:32