Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 453/50/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 26 338,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 06.05.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa näin heidän valmiuksiaan OPH:n uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen. Hankkeessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon, arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja tukea tarvitsevien oppijoiden arviointiin. Opettajien arviointiosaamisen edistäminen ja tukeminen mahdollistaa OPS:n perusteiden mukaisen monipuolisen arvioinnin osaksi koulun käytäntöjä ja arviointikulttuuria. Hankkeessa haastetaan opettajia löytämään yhteys pedagogiikan ja arviointikäytänteiden välille.
Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka muodostavat yhdessä 9 op:n laajuisen kokonaisuuden. On suositeltavaa, että opettaja suorittaa kaikki osiot.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-29-06 klo 12:32