Ravintoverkkomallintaminen järvien tilan arvioinnissa, hyödyntäen viimeisimpiä
solubiologian, sekä isotooppi- ja rasavahappoanalyysin menetelmiä


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 29 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.05.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2023


Tiivistelmä

Ilmaston lämpenemisen seurauksena järviin huuhtoutuvien ravinteiden ja orgaanisen aineksen määrä kasvaa ja ihmiselle myrkyllinen sinilevä leviää. Sinilevä heikentää järvien virkistyskäyttöarvoa ja kasvanut sinilevän ja orgaanisen aineksen määrä vaikuttaa järvien tuottaja- ja eläinplanktonpopulaatioihin, ja sitä kautta koko järven ravintoverkkoon esimerkiksi heikentämällä kalan ravinnollista arvoa. Lämpenemisen aiheuttamien muutosten vaikutusten taustalla olevat ilmiöt ovat vielä heikosti tunnettuja, eivätkä monet kalliitkaan järvien kunnostustoimenpiteet ole tuottaneet toivottua tulosta. Eläinplankton on osa järvien ravintoverkkoa tuottajien ja kalojen välillä ja ymmärtämällä eläinplanktonin ravintokäyttäytymistä voidaan paremmin ymmärtää levissä tapahtuvien muutosten vaikutukset koko ravintoverkkoon. Ravintoverkon rakennetta voidaan arvioida eläinplanktonin rasvahappoprofiileja hyödyntävän Bayesiläisen mallin avulla, jotka ovat toistaiseksi suurpiirteisiä, käsittelevät epävarmuutta riittämättömästi ja keskittyvät vain yhteen eläinplanktonlajiin. Nykyistä mallia laajentamalla, tutkimalla tarkemmin eläinplanktonin ja tuottajien suhdetta, sekä mallinnusalgoritmia kehittämällä voin luoda kokonaisvaltaisemman mallin kasvi- ja eläinplanktonpopulaatioiden dynamiikasta lämpenevässä ilmastossa. Tämän avulla kehitän työkalun järvien ekologisen tilan entistä nopeampaan arviointiin, jotta tulevaisuuden muutokset ja tehokkaat kunnostustoimenpiteet voidaan helpommin tunnistaa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:43