Maasto-olosuhteisiin soveltuvan laitteiston kehittäminen ympäristönäytteiden 90Sr-pitoisuuden määrittämiseksi (90SrFIELD)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 23 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Ydinonnettomuudessa, kuten Tshernobyl tai Fukushima, ympäristöön leviää radioaktiivisia isotooppeja.
Useimmat ovat lyhytikäisiä ja häviävät nopeasti. Hyvin pitkäikäisten radioaktiivisuus on lähtökohtaisesti
vähäistä. Pitkäaikaista säteilyaltistusta dominoi kaksi isotooppia: 137-Cs ja 90-Sr, joiden puoliintumisaika on
noin 30 vuotta. 137-Cs emittoi helposti havaittavaa ja tunnistettavaa gammasäteilyä. Vesiliukoisena se poistuu
nopeasti elimistöstä. 90-Sr varastoituu luu- ja hermokudokseen. Sen emittoima beetasäteily on kudokselle
haitallista, mutta erittäin vaikeasti havaittavissa.
90-Sr havaitsemisen ongelmat tulivat ilmi Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yhä
jatkuvassa tutkimuksessa, jossa selvitetään säteilyn vaikutusta Tshernobylin sulkualueen eläinten
geneettiseen muunteluun. Näytteiden 137-Cs-pitoisuuden määrittäminen on suoraviivaista. Maastokelpoisia
90-Sr-pitoisuuden mittaustekniikoita puolestaan ei ole. Myös laboratoriotekniikat edellyttävät näytteiden
hajottamista, joka tekee mahdottomaksi esim. myöhemmät DNA-analyysit samoista näytteistä.
Olemme hahmotelleet mahdollisen tekniikan 90-Sr kenttämittauksiin. Se perustuu näytteiden beetasäteilyn
tunnistamiseen teleskooppi-ilmaisimen avulla, ja säteilyspektrin korkeaenergisen osan käyttämiseen
määrälliseen analyysiin. Ainoa esikäsittely on näytteiden litistäminen riittävän ohuiksi, joten niistä voidaan
tehdä myöhemmin kemialliset tai biologiset analyysit. Elävien eläinten mittaamiseen tekniikka ei sovellu.
Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet ovat tieteelliset, mutta 90-Sr mittauksiin soveltuvan laitteiston
kehittämisellä on selvästi väestönsuojelullinen aspekti.
Haetulla tuella rakennetaan laitteen prototyyppi ja testataan konseptin toimivuus laboratorio-oloissa. Jos
konsepti toimii, laitteeseen suunnitellaan maastokelpoinen elektroniikka ja jatkotestit toteutetaan kenttäoloissa
Tsernobylin sulkualueella.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:43