Digipeda skill 0-100 (Digipedataidot100)


Main funder

Funder's project number280/50/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 107 521,00


Funding program


Project timetable

Project start date06/05/2020

Project end date30/04/2022


Summary

Kokonaisuus, jossa opettaja kehittää omia digipedagogisia taitojaan osana omaa työtään. Opettaja kehittää paitsi omia käytännön digitaitojaan myös omaa digipystyvyyttään digipedagogiikan osaamisesta. Työskentely tehdään hyödyntäen yhdessä työskentelyä sekä opetuskokeiluja suoraan linkittyen omaan työhön. Yhteisten oppimisprosessien ja kokeilujen kautta opettajan digipedagoginen osaaminen karttuu ja jokainen osallistuja voi valita itselleen työhön linkittyviä ja tarpeellia kehittämiskohteeita. Osallistua voi vain yhdelle kurssille, mutta kursseista muodostuu myös mielekkäitä kehittymista tukevia jatkumoita. Taustalla Digierko-, PREP21- ja OpenDigi -hankkeiden sekä ICILS- ja TALIS-tutkimusten kautta tiedostettuja tarpeita ja kehitettyjä toimintamalleja joita jalkautetaan. Taustalla oleva OpenDigin toimintamalli (www.opendigi.fi) tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen, hyvin joustavan tavan toteuttaa yhdessä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja vertaisoppia.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Last updated on 2024-23-01 at 13:52