Yleiset kielitutkinnot-toimintaraha 2020-2021 (YKI)


Main funder

Funder's project number: OPH-1487-2020


Funds granted by main funder (€)

  • 200 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 25/05/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitutkintoja.
Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotain vierasta kieltä- joko Suomessa tai ulkomailla


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-27-01 at 11:51