Physical Education for All: Intensive training course in Adapted Physical Education (KoKa)


Main funder

Funder's project number: 273/50/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 55 416,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetustoimen henkilöstön valmiuksia suunnitella ja toteuttaa soveltavaa liikuntaa tukea tarvitseville lähikoulujen oppilaille. Tarkoituksena on siis edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta liikunnassa, kaikkialla Suomessa. Koulutus rakentuu viidestä puolenpäivän koulutuksesta, joista jokaisella on oma aiheensa. Koulutukset järjestetään Jyväskylässä (2 kpl), Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Koulutuspäivät kuvataan, jolloin osallistuja voi rekisteröidyttyään seurata koulutusta myös etänä tai myöhemmin tallenteena. Viimeinen koulutuspäivä on loppuseminaari, jossa summataan aiempien koulutuspäivien huomioita, etätehtävien kysymyksiä ja voimaannutaan puhujien tarinoiden kautta. Koulutuspäivien aiheet on mietitty sellaisiksi, että ne kiinnostavat kentällä toimivia liikuntaa opettavia opettajia ja muita koulutoimessa työskenteleviä – aiheissa on huomioitu tämän hetken haasteet koululiikunnassa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-12-04 at 14:59