Koululiikuntaa kaikille: Soveltavan liikunnan koulutushanke (KoKa)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 273/50/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 55 416,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetustoimen henkilöstön valmiuksia suunnitella ja toteuttaa soveltavaa liikuntaa tukea tarvitseville lähikoulujen oppilaille. Tarkoituksena on siis edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta liikunnassa, kaikkialla Suomessa. Koulutus rakentuu viidestä puolenpäivän koulutuksesta, joista jokaisella on oma aiheensa. Koulutukset järjestetään Jyväskylässä (2 kpl), Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Koulutuspäivät kuvataan, jolloin osallistuja voi rekisteröidyttyään seurata koulutusta myös etänä tai myöhemmin tallenteena. Viimeinen koulutuspäivä on loppuseminaari, jossa summataan aiempien koulutuspäivien huomioita, etätehtävien kysymyksiä ja voimaannutaan puhujien tarinoiden kautta. Koulutuspäivien aiheet on mietitty sellaisiksi, että ne kiinnostavat kentällä toimivia liikuntaa opettavia opettajia ja muita koulutoimessa työskenteleviä – aiheissa on huomioitu tämän hetken haasteet koululiikunnassa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-27-01 klo 14:58