Aistimelliset ja materiaaliset muistot: Tutkimus omaelämäkerrallisesta materiaalisuudesta (SENSOMEMO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 334247


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 479 930,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2024


Tiivistelmä

Tässä projektissa tutkimme henkilökohtaisiin esineisiin liittyviä merkityksiä käsitteen omaelämäkerrallinen materiaalisuus kautta, jolla viittaamme muistojen ja esineiden yhteenkietoutumiin. Tutkimus keskittyy aistimellisiin ja materiaalisiin muistoihin ja siihen, miten muistoesineisiin liittyvät kokemukset muokkaavat identiteettejä ja kuulumista paikkaan, erityisesti kotiin. Tarkastelemme esineisiin liitettyjä tunteita ja tunnelmia suhteessa elämänhistorioihin, joihin on liittynyt erilaisia kokemuksia muutosta ja arjen uudelleenorganisoinnista. Tutkimuksessa sovellamme etnografisia menetelmiä ja siinä luodaan uudenlainen lähestymistapa arjen materiaalisuuden tarkasteluun henkilökohtaisen muistin näkökulmasta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09