XIV Symposium of Higher Education: Pop up policies or long term impact” (Pop-up politiikkaa)


Main funder

Funder's project number: 02-2020-001096-02


Funds granted by main funder (€)

  • 2 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 21/02/2020

Project end date: 20/08/2020


Summary

Korkeakoulujen pitkän tähtäimen vaikuttavuuden ja lyhyen tähtäimen poliittisen ohjauksen välillä vallitsee ristiriita, joka vaikuttaa niiden keskeisiin toimintoihin. Ohjailu, rahoitusmallit ja strateginen rahoitus voivat muuttua nopeastikin poliittisten suhdanteiden muuttuessa. Jotta korkeakoulut menestyisivät, niiden on osallistuttava lyhyen aikavälin strategiseen kilpailuun ja näin oikeutettava olemassaolonsa.

Korkeakoulujen toiminnalla on toisaalta myös pitkän tähtäimen vaikutuksia, jotka ovat vaikeammin ennakoitavissa ja mitattavissa. Miten lyhyen aikavälin strategiset hyödyt ja pitkän aikavälin vaikuttavuuden tavoitteet ovat yhdistettävissä - vai ovatko? Millaisella poliittisella ohjauksella voidaan tukea korkeakoulujen pitkän aikavälin vaikuttavuutta?

Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin paneudumme elokuussa 2020 järjestettävässä korkeakoulututkimuksen XIV symposiumissa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-26-09 at 11:57