Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakimuutosten pitkäaikaisvaikutusten ennakointi työ- ja perhe-elämän tapahtumiin (PREDLIFE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 331817


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 280 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2024


Tiivistelmä

Tässä projektissa kehitämme simulointityökalun, jonka avulla voimme ennustaa ja kuvata lakiuudistusten vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun pitkällä aikavälillä. Voimme esimerkiksi arvioida miten perhevapaauudistus todennäköisesti vaikuttaisi vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin, jotka vuorostaan vaikuttavat taas toisiinsa ja ovat muovaamassa koko perheen ja sen jäsenten elämän suuntaa. Työkalumme avulla on aiempaa helpompaa hahmottaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia. Projektin lähtökohtana toimivat koko Suomen ja Ruotsin väestöt kattavat ainutlaatuiset rekisteriaineistot. Näiden aineistojen analyysi ja vertailu tuo meille uutta tietoa perhevapaauudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista ja on samalla avuksi työkalun suunnittelussa. Ns. Bayes-analyysin avulla voimme käyttää tilastollisissa malleissamme hyväksemme myös aiempia tutkimustuloksia ja muuta asiantuntijoiden tietoa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:43