Pankin likviditeetin ja luottoluokituksen kausaalinen yhteys (jatkorahoitus)


Main funder

Funder's project number: 20200211


Funds granted by main funder (€)

  • 65 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 07/08/2020

Project end date: 31/08/2021


Summary

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttaako pankin likviditeetti sen luottoluokitukseen vai pankin luottoluokitus sen likviditeettiin. Likviditeetillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa pankin varallisuuden likvidiyttä. Aiemmin Junttila ja Meriläinen (2020) näyttivät, että pankin likviditeetti nostaa sen luottoluokitusta. Tämä tutkimus jatkaa kyseisen tutkimuksen aihepiirissä, ja pureutuu syvemmin näiden kahden muuttujan väliseen kausaliteettiin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:43