Pankin likviditeetin ja luottoluokituksen kausaalinen yhteys (jatkorahoitus)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

65 000,00


Rahoitusohjelma

Säätiö (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 07.08.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Tämä jatkotutkimus tutkii Länsi-Euroon pankkien rahoitusrakenteita. Erityisen mielenkiinnon kohteena on pankin omistusmuodon vaikutus pankin vastaavien rakenteeseen. Uuden, parhaillaan käyttöönotettavan likviditeettisääntelyn näkökulmasta vakaita pankin rahoituslähteitä ovat asiakastalletukset, oma pääoma sekä maturiteetiltaan vähintään vuoden pituiset vastaavat. Tämä tutkimus selvittää, miten pankin omistusmuoto vaikuttaa näihin kolmeen muuttujaan sekä rahoituksen kokonaisvakauteen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-23-06 klo 08:47