Tiedetestaajat- pilottihanke


Main funder

Funder's project number: SKR18062020


Funds granted by main funder (€)

  • 110 086,38


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja pandemioiksi leviävät taudin, ovat kaikki esimerkkejä lobaaleista meitä kaikkia koskettavista ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tiedepohjaista päätöksentekoa ja tutkimusta. Tästä huolimatta tieteellisesti tuotetun tiedon ja perustutkimusken arvostus on vaihdellut kuluneen vuosikymmenen aikana niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Jotta tieteeseen pohjautuvaa päätöksen tekoa voidaan edistää yksilön ja yhteiskunnan tasolla, pitää se saada osaksi ihmisten arvoja ja ajattelutapaa. tämän edellytyksenä on vahva tiedekasvatus jo päiväkoti-ikäisestä ylöspäin.
Laadukas tiedekasvatus myös vahvistaa nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvittavia taitoja ja tietoja.
Tiedetestaajat (tutkimusmatkailijat) pilottihankkeessa pureudutaan juuri siihen, miten Suomessa ja maailmalla tehtävää tieteellistä tutkimusta ja tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheita pystyttäisiin tekemään tutuksi tasapuolisesti ympäri Suomea


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-19-03 at 13:28