Tutkijoiden Yö (TY2020)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 954755


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 129 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2021


Tiivistelmä

TY2020 on kansallisesti laaja projekti, jonka tavoitteena on tuoda esille tiedettä, tieteentekijöitä ja tuloksia sekä mahdollistaa tieteentekijöiden ja suuren yleisin kohtaamisia ja yhteistyötä Suomessa. Tavoitteena on lisätä tieteen vaikuttavuutta jokapäiväisessä elämässä nopeasti muuttavassa maailmassa. Hankkeen Suomen laajuinen yhteistyö perustuu vuosina 2016-2019 järjestettyihin Tutkijoiden yö-tapahtumiin. Hanke tuo yhteen useita yliopistoja, tutkimuslaitoksia, tutkimusen rahoittajia ja tiedeviestinnän asiantuntijaorganisaatioita. Hanke on monitieteinen ja tavoitteenamme on viestiä suurelle yleisölle suomalaisesta huippututkimusta ja tieteen tilasta ja tuoda esille suuri joukko tieteentekijöitä ja heidän arvokasta tieteellistä työtään. Hankkeeseen liittyvät tapahtumat on tarkoitettu kaikelle kansalle, lapsista senioreihin. Ohjelman suunnittelussa huomioidaan erityisesti lukio- ja yliopisto-opiskelijat, sekä tulevaisuuden näkymiään miettivät nuoret. Hankkeen tapahtumia järjestetään yhtäaikaisesti ympäri Suomea.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09