European Values for new generations - Living democracy in schools (Edu4Democracy)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

22 070,00


Rahoitusohjelma

Strategiset kumppanuushankkeet, E+ (Erasmus +)


Projektin aikataulu

Projektin aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Projektin päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Projektissa tutustutaan partnereiden (Suomi, Slovenia, Saksa, Puola ja Espanja) erilaisiin tapoihin toteuttaa demokratiakasvatusta koulussa ja jaetaan tähän liittyviä kokemuksia. Keskeisiä näkökulmia projektissa ovat demokratiakulttuurin kompetenssit sekä oppilaiden edustuksellista demokratiaa edistäviin käytänteisiin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-01-07 klo 06:32