COVID19 infektiota estämään kalpaiini-inhibiittoreilla


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 336487


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 249 592,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Tehokas rokote COVID19-epidemiaa aiheuttavan SARS-koronaviruksen taltuttamiseksi voi viedä pitkän aikaa. Samoin on epäselvää
tuottaako rokote riittävää immuniteettia. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää kehittää lääkkeellisiä hoitoja joilla voidaan lievittää pahimpia
infektion oireita ja vähentää virusinfektiota kudoksissa. Tässä projektissa kehitetään antiviraalihoitoa perustuen kalpaiiini-proteaasien
inhibointiin. Omissa tutkimuksissamme olemme näyttäneet, että kalpaiini-inhibiittorit estävät sekä tutkimiemme enterovirusten omaa
3C-proteaasia sekä isäntäsolun kalpaiiniproteaaseja jotka molemmat pystyvät pilkkomaan viruksen polyproteiinia ja edistämään siten
infektiota. Hypoteesimme on että kalpaiinientsyymit toimvat koronainfektiossa samalla tavalla ja ottavat osaa viruksen polyproteiinin
prosessointiin. Lisäksi uskomme aiempien tulosten perusteella, että kalpaiinii-inhibiittorit voivat myös suoraan inhiboida viruksen
proteaasia tarjoten siten tehokkaan antiviraalin COVID19:lle.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04