Funktionaaliset orgaanisiin radikaaleihin perustuvat materiaalit: molekyyliradikaalit
sähkönjohteina (tutkimuskulut)
(FOR-Mat)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 336456


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 239 980,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

Perinteisesti teknisissä laitteissa on käytetty epäorgaanisia materiaaleja, kuten metalleja, metallioksideja ja metalliseoksia, niiden hyvien magneettisten ja sähköä johtavien ominaisuuksien takia. Valtaosa orgaanisista materiaaleista on puolestaan eristeitä, joilla ei myöskään ole teknologisesti hyödyllisiä magneettisia ominaisuuksia. Tietyt orgaaniset materiaalit voivat kuitenkin toimia metallien kaltaisina sähkönjohtimina, mistä syystä niissä käytettävät varauksensiirtokompleksit, elektronien vastaanottajat ja luovuttajat, ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena jo vuosikymmeniä. Tässä tutkimusprojektissa suunnitellaan ja valmistetaan orgaanisia parittomia
elektroneja sisältäviä molekyylejä eli radikaaleja, jotka toimisivat uudenlaisina metallien kaltaisina yksikomponenttisina
sähkönjohteina. Valmistettavien yhdisteiden ominaisuudet ovat lisäksi muokattavissa kemiallisesti, mistä syystä niitä pystytään mahdollisesti hyödyntämään uudenlaisissa teknologisissa innovaatioissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04