Erasmus+ -liikkuvuustuki korkeakouluille, opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus ohjelmamaiden välillä (Erasmus KA103 (JYU) 2020-21)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2020-1-FI01-KA103-066100, KA103 2020-21


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 559 285,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2023


Tiivistelmä

Hankkeen rahoittaja on Euroopan Komissio ja rahoitusohjelmaa hallinnoi Suomessa OPH:n kansainvälistymispalvelut. Hankkeessa rahoitetaan koko yliopiston opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta eurooppalaisten yhteistyöyliopistojen välillä alakohtaisiin Erasmus-vaihtosopimuksiin perustuen yli 240 korkeakoulun kanssa. Ohjelmasta myönnetään liikkuvuusapurahojen lisäksi myös pientä tukea vaihtojen järjestämiseen. Erasmus+ -liikkuvuusrahoitus on yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden näkökulmasta ratkaisevan tärkeä, koska sillä on viime vuo-sina rahoitettu n. 60 % JY:n opiskelijavaihdosta ja noin puolet ulkomaille suuntautuvista opetusvierailuista.
Erasmus+ KA103 -liikkuvuustukea haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Sopimuskausi tulee olemaan 1.6.2020 – 30.9.2021.
Myönnettävän rahoituksen alustava määrä selviää toukokuussa 2020. Myöntö perustuu JY:n Erasmus- liikkuvuustoteumaan kahden edellisen lukuvuoden aikana, Suomelle allokoidun Erasmus+ liikkuvuusrahoituksen sekä kansallisiin kiinteisiin kuukausiapurahoihin opiskelijoille. Yliopistot voivat anoa lisärahoitusta sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuuteen kesken sopimuskauden. Tästä johtuen, lopullinen lukuvuoden 2020-21 Erasmus+ - liikkuvuusrahoitus selviää vasta kevätlukukaudella 2021, kun yliopiston mahdollisiin lisäapuraha-anomuksiin on saatu päätökset. Ohjelmassa ei ole määritelty omarahoitusosuudelle minimitasoa vaan liikkuvuuden tukeminen yli-opiston omin varoin on yliopiston omassa harkinnassa. Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon ei ole viime lukuvuosina tarvittu yleensä mainittavaa omarahoitusta. Sen sijaan opetus- ja henkilökuntavierailuihin tarvitaan merkittävä omarahoitus.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-21-09 klo 08:03