Häiriöteoreettisen kvanttiväridynamiikan sovellukset suurenergiaisissa ydintörmäyksissä (Akatemiatutkijan jatkokauden tutkimuskulut)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 335301


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 159 780,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.01.2023


Tiivistelmä

Kvanttiväridynamiikka (QCD), vahvojen vuorovaikutusten teoria, on LHC-törmäyttimellä tehtävien kokeiden johdosta nyt tarkan tutkimuksen kohteena. LHC:ssä saavutettavilla suurilla törmäysenergioilla ytimien vapausasteet ovat alkeishiukkasia - kvarkkeja ja gluoneja - ja monet mittaustulokset voidaankin ymmärtää kahden tällaisen alkeishiukkasen vuorovaikutuksen kautta. Tämän tutkimussuunnitelman yksi tavoite on saavuttaa yhteinäinen kuvailu kvarkkien ja gluonien jakaumista kaikenkokoisten ytimien sisällä aina yksittäisestä protonista raskaaseen lyijy-ytimeen, ja tutkia sitä epälineaarista rajaa, jolloin täytyy tarkastella kolmen tai useamman alkeishiukkasen törmäyksiä koetulosten selittämiseksi. Muita tutkimusaiheita ovat ajankohtaiset kysymykset kvarkkien ja gluoninen fragmentaatiosta hadroneiksi, sekä energian säilymislain roolista raskasionitörmäysten keskeisyysluokittelussa. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat analyyttisestä tarkastelusta aina raskaaseen, numeeriseen tietokonelaskentaan.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-07-06 klo 10:20