Järvitaimenen ja järvilohen paluu Järvi-Suomeen (Järvilohen paluu)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

165 000,00


Rahoitusohjelma

Säätiö (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.07.2023


Tiivistelmä

Hanke selvittää ensinnäkin taimenen vaellusta ja kalastuskuolevuutta Kymijoen päävesistöalueella ja erityisesti Rautalammin reitillä merkinnällä ja ultraäänitelemetrialla. Toinen teema on taimenen ja järvilohen lisääntymisekologia, josta selvitetään erityisesti kudun ja sorastanousun jaksojen ajoittumista ja pituutta sekä kutukannan ja poikastiheyden yhteyttä. Kolmanneksi hanke arvioi järvilohen ja taimenen kutukantaa ja kalastuksen vaikutusta Vuoksen päävesistöalueella, Päijänteellä, Vänernillä ja Vätternillä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-10-08 klo 10:38