Materiaalitutkimusta matalaenergisilla raskailla ioneilla - Selvä parannus ohutkalvotutkimuksen huippuosaamiseen (tutkimuskulut)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 336354


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 240 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlaboratoriossa kehitetään uusia ilmaisimia ja menetelmiä materiaalien alkuainekarakterisointia varten fysiikan dosentti, FT Mikko Laitisen johdolla. Rekyylispektrometrin avulla tutkitaan teollisuudessakin käytettyjä pinnoitteita, jotka ovat paksuudeltaan jopa yhtä atomikerrosta ohuempia.

Tällaisen laitteiston energia-ilmaisimet ovat aikaisemmin olleet melko hitaita eikä monia näytteitä ole aiemmin pystytty mittaamaan yhden päivän aikana. Akatemiaprojekti keskittyykin kehittämään nopeampia ilmaisia matalaenergisille raskaille hiukkasille, sekä hiukkasten törmäyksien fysiikan ymmärtämistä, joka on jäänyt jälkeen laitteistojen kehityksestä. Lisäksi projektin aikana jatkokehitetään Jyväskylässä luotua Potku-ohjelmistoa, jolla mitatut tulokset saadaan analysoitua.

Nämä tutkimushaarat mahdollistavat rekyylispektrometrien käytön yhä tarkemmissa ja nopeammissa mittauksissa ja tulosten käytön sekä teollisuudessa että tutkimuslaitoksissa myös jatkossa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04