Osaamistarpeesta kilpailutekijäksi työmarkkinoilla: kuntakokeilujen, yritysten ja yliopistojen ohjauksessa kohtautetaan koulutusta, työtä ja tekijät


Main funder

Funder's project numberOKM/166/522/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 172 771,00


Funding program


Project timetable

Project start date15/06/2020

Project end date30/04/2023


Summary

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt noin 30,9 miljoonan euron edestä määrärahoja jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Hankkeiden tavoitteena on tukea ihmisiä osaamisensa kehittämisessä ja siten vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. Toisaalta hankkeiden tarkoituksena on edistää työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä.

Työvoiman saatavuuteen ja työllistymiseen liittyen Vaasan yliopiston, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteishanke on yksi määrärahaa saaneesta 91 hankkeesta. Yhteishanke on saanut 500 000 euroa kehittääkseen toimintamallia, jossa alueellista yhteistyötä laajentamalla vastataan työnhakijoiden koulutustarpeisiin ja alueen osaamistarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Yhteishankkeessa ovat mukana Kokkolan kuntakokeilu, Seinäjoen-Ilmajoen kuntakokeilu, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää moniammatillista ohjausmallia, jossa tuetaan työelämävalmiuksien kehittymistä, oman osaamisen tunnistamista sekä kouluttautumisen mahdollisuuksia työllistymisen edistämisessä. Tavoitteena on luoda malli, jossa viranomaishallinnon ja koulutustoimijoiden osaaminen yhteensovitetaan uudenlaisena palvelupakettina. Toisaalta tehostetaan muunto- ja täydennyskoulutusta, joka suuntautuu työllistäville aloille ja helpottaa osaavan työvoiman saamista osaajapulasta kärsivillä toimialoilla.

Hankkeen tavoitteena on uudenlainen yhteistyö, jossa kehitetään yhteistä monialaista ohjausmallia kohderyhmille, johon ei ole aiemmin kiinnitetty vastaavassa määrin huomiota. Hankeen toiminta-alueen väestön keskimääräinen koulutustaso ei yllä valtakunnallisille kärkisijoille, ja osaamistarpeita on niin alemman koulutustason tehtävissä kuin syvempää asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Hankkeessa keskitytään erityisesti asiantuntijatason tehtäviä palveleviin toimenpiteisiin ja korkea-asteen koulutusta saaneiden työttömyyden vähentämiseen. Alueella oli työttömänä jo ennen Korona-aikaa iso joukko korkeakoulutuksen saaneita työnhakijoita, joiden osaaminen pitää kohtauttaa avoimiin työpaikkoihin.

Toisaalta toiminnallista uutuusarvoa tavoitellaan toimimalla yhteistyössä sellaisen teeman puitteissa, joka perinteisesti suunnitellaan ja toteutetaan maantieteellisesti rajatummalla alueella ja pienemmällä toimijajoukolla. Maantieteellisen yhteistyön avulla tavoitellaan työvoiman liikkuvuutta laajemmalla alueella.
Hankkeen toimintakenttää on maakuntien keskeisten kaupunkien Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan muodostama maantieteellinen kolmio rannikkoseudulta sisämaahan. Toimenpiteitä tehdään siten kolmen maakunnan alueella: Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Hanke, joka toistaiseksi kulkee työnimellä ”Osaamistarpeesta kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla, moniammatillisesta ohjauspalvelusta koordinaatit urasuunnitteluun”, käynnistyy syksyllä 2020 ja jatkuu vuoteen 2022. Työtä hakevien näkökulmasta konkreettinen toimenpide on työllistymiseen tähtäävien koulutuspolkujen suunnittelu ja kouluttautuminen yhteistyössä mahdollisen työnantajan kanssa. Elinkeinoelämälle suunnatut toimenpiteet tähtäävät osaavien tekijöiden löytymiseen. Lisäksi hankkeen koulutuksilla vastataan sekä työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin mutta myös työ- ja elinkeinoelämän uudistus- ja muutostarpeisiin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2023-22-09 at 06:32