Tietotyön uusi vaihde: Covid-19 myötä syntyneet etätyön kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet (FutuRemote)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero40981/31/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 59 830,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.10.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä31.05.2021


Tiivistelmä

FutuRemote-hankkeessa keskitytään Covid-19 -pandemian aiheuttamaan merkittävään ja
peruuttamattomaan tietotyön disruptioon: siirtymiseen digitaaliseen etätyöhön. Tavoitteenamme on
osallistuvien yritysten kanssa ymmärtää tuloksellisen etätyön ja yhteistyön tarpeita ja tunnistaa
ratkaisumahdollisuuksia. Pitkällä tähtäimellä pyrimme soveltavan tutkimuksen pohjalta kehittämään
erilaisia rakenteellisia, sosiaalisia ja tietoteknisiä edellytyksiä tietotyön organisoinnin digiloikan
vauhdittamiseksi. Co-creation-vaiheen tutkimuksellisessa osuudessa luomme tietopohjan, joka
tukee yritysten kehitystyötä. Tätä varten analysoimme huhtikuusta 2020 lähtien kerättyjen
pitkittäisaineistojen (kyselyt) perusteella suomalaisten työntekijöiden ja organisaatioiden
kokemuksia siirtymisestä etätyöhön Covid-19 pandemian seurauksena sekä peilaamme löydöksiä
kansainvälisiin tutkimuksiin. Laadullisen ja määrällisen analyysin avulla luomme tilannekuvan
etätyönä tehtävän tietotyön haasteista ja onnistumisista Suomessa, mikä tarjoaa ainutlaatuisen
näkymän uudenlaisiin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi co-creation-vaiheessa
selvitetään osallistuvien yritysten intressejä kehittää tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita sekä
käynnistetään monialaisen ja toisiaan täydentävän yrityskonsortion liiketoimintaekosysteemin
rakentaminen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellTyön ja johtamisen muuttuminen digitaalisessa ajassa (Jyväskylän yliopisto JYU) EWIDE


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 20:49