MECCO - Methods of companionship and cooperation (MECCO)


Main funder

Funder's project numberS22213


Funds granted by main funder (€)

  • 160 787,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2020

Project end date31/10/2023


Summary

Hankkeen tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja systematisoida yliopistojen ja alueen työelämän, yritysten ja
organisaatioiden, välistä yhteistyötä. Tämä toteutetaan hankkeessa pilotoitavien uusien ja erilaisten osaamista
tukevien yhteistyömenetelmien ja -tapojen avulla. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan uusien kasvu- ja
rakennemuutosalojen osaamistarpeiden kohteena olevien jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksien tarjoamista
avoimesti ja maksuttomasti alueen tarpeisiin. Tavoitteita tukevia toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä
hanketoteuttajien kesken, osallisina alueen yrityksiä ja organisaatioita henkilöstöineen sekä kauppatieteellisen alan
tutkinto-opiskelijoita. Lisääntyneellä työelämäyhteistyöllä ja uusilla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksilla pyritään
linkittämään liiketaloustieteen tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminta vahvemmin osaksi yliopistokeskuksen toimintaaluetta,
jolloin saadaan tutkimustulokset sekä tutkija- ja kehittäjäyhteisön ja aikuisopiskelijoiden osaaminen parhaalla
tavalla alueen ja yhteiskunnan käyttöön.
Hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta. Toimenpiteissä huomioidaan se, ettei ketään syrjitä taustansa
perusteella. Yhdenvertaisuus huomioidaan etenkin hankkeen jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksien
tarjoamisessa, jolla tuetaan ja voidaan lisätä erityisryhmien koulutuksiin osallistumista ja sitä kautta edistää
työllistymistä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on huomioida toiminnassa myös ympäristönäkökulma ja vähähiilisen
talouden edistäminen. Tämä näkökulma huomioituu etenkin hankkeen osaamista ja osaamisen kehittymistä
kasvattavissa toimenpiteissä, joissa lisätään digitaalisuutta oppimisympäristöön sekä osaksi yhteistyömenetelmiä.
tää.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2024-31-01 at 14:21