Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)


Main funder

Funder's project number: VN/10837/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 558 994,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2020

Project end date: 31/08/2023


Summary

Tutkimushanke keskittyy lähiöiden liikkumisympäristöjen alueellisesti ja sosiaalisesti yhdenvertaiseen saavutettavuuteen sekä niiden kehittämisen paikkatietotyökaluihin. Tieteidenväliseen viitekehykseen perustuvan tutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijat.

Tutkimuksen johtoajatuksena on kehittää paikkatietoanalytiikkaan pohjautuvia menetelmiä tietylle väestöryhmälle kohdennettujen sekä syrjäytymistä ja segregaatiota ehkäisevien liikuntapalveluiden suunnitteluun. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä tarkastellaan sitä, kuinka luotettavaa tietoa väestöryhmien arkiliikkumisesta ja liikkumisympäristöjen käyttämisestä voidaan tuottaa analysoimalla vapaasti saatavilla olevia sosiaalisen median aineistojen paikkatietoja ja muita sisältöjä. Toinen tutkimustehtävä kohdistuu siihen, miten näin tuotettua tietoa voidaan hyödyntää segregaatiota torjuvien tai vähentävien julkisten liikuntapalveluiden suunnittelussa ja/tai niiden vaikutusten arvioinnissa. Tutkimuksen esimerkkialueita ovat Helsingin Kontula ja Jyväskylän Huhtasuo. Tutkimushankkeeseen sisältyvät kaupungeissa toteutettavat toimintatutkimukselliset projektit.

Hanke tuottaa uusia menetelmiä (mm. sosiaalisen median aineistot) ja lähestymistapoja sekä konkreettisia työkaluja (mm. internetin karttapalvelut yhteistyössä LIPAS-palvelun kanssa) liikkumisympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen kaupungeissa ja lähiöissä. Tutkimuksella tuotetaan tarvittava tieteellinen tietopohja, josta jalostetaan kuntien, tutkijoiden ja kehittäjien yhteisessä osallistavassa prosessissa yhteistä ymmärrystä ja julkiseen käyttöön jääviä työkaluja. Tämä auttaa kehittämään asuinalueiden liikkumisen palveluverkkoa, elinvoimaisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia terveellisiin ja aktiivisiin elämäntapoihin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-09-06 at 10:02