Liikunnan vaikutus nivelrikkoon, kardiometabolisiin riskitekijöihin sekä tulehdustekijöihin. Kahden satunnaistetun kontrolloidun liikuntaintervention analyysi. (Liikunta ja nivelrikon biomarkkerit)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 3 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään liikunnan vaikutuksia nivelrikkoon, kardiometabolisiin riskitekijöihin sekä tulehdustekijöihin. Tutkimuksessa hyödynnetään kahden aiemmin toteutetun RCT-tutkimuksen tietoja: Liikuntaa luustolle ja rustolle ”LuRu” (ISRCTN58314639) ja vesivastusharjoittelu ”AquaRehab” (ISRCTN65346593). LuRun tutkimusaineisto kerättiin 3/2008–4/2010 välisenä aikana ja AquaRehabin 1/2012–5/2013 välisenä aikana. Tutkittavat olivat Jyväskylän kaupungista sekä sen ympäristökunnista vaihdevuosi-iän ohittaneita naisia, joilla oli lievä polven nivelrikko. Molemmissa tutkimuksissa oli harjoitteluryhmä: 1) aerobinen asteittain koveneva hyppelyharjoittelu (LuRu), (2) altaassa tehty vesivastusharjoittelu (AquaRehab) sekä näitä vastaavat kontrolliryhmät. Molemmissa tutkimuksissa päämuuttujina oli polven nivelruston rakenne, luumuuttujat reisiluunkaulasta sekä toimintakykytekijöitä. Lisäksi kaikilta tutkittavilta kerättiin verinäytteet tutkimuksen alussa, intervention päätteeksi (LuRu 12 kk, AquaRehab 4 kk) sekä seurantamittauksissa (LuRu 24 kk, AquaRehab 12 kk). Verinäytteet pakastettiin odottamaan myöhempiä analyysejä. Verinäytteiden analyysi on nyt tullut ajankohtaiseksi tutkimusryhmän täydennettyä alan asiantuntijoilla sekä verinäytteiden analysointiin saadulla osarahoituksella. Tällä tutkimussuunnitelmalla ja rahoitushaulla haetaan lisärahoitusta verinäyteanalyysien tekemiseksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-24-08 klo 00:01