Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (TASOS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S22221


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 187 448,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2023


Tiivistelmä

TASOS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten sosiaalista osallisuutta ja
parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää kohderyhmän asiakaslähtöistä
ja vaikuttavaa palvelua, jonka lähtökohtana on asiakkaan omien voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen
ongelmakeskeisyyden sijaan. Tavoitteena on vahvistaa taloudellista toimintakykyä mallintamalla käytännössä
uudenlaista taloussosiaalityön lähestymistapaa kohderyhmän kanssa. Sosiaalista osallisuutta on tavoitteena vahvistaa
yhteisöllisillä ja luontolähtöisillä toiminnallisilla menetelmillä, joiden avulla on mahdollista edetä työkykyä edistävälle
jatkopolulle ja vahvistaa kohderyhmän työllistymismahdollisuuksia.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2023-21-03 klo 15:37