Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero336671


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 427 551,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2022


Tiivistelmä

CoE AgeCare tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissäolevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Se yhdistää arkielämän monimuotoistumisen analyysin yhteiskunta- ja politiikkatason tutkimukseen ja tutkii erityisesti transnationalisaation ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan. CoE AgeCare perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä. CoE AgeCare toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. CoE AgeCare toimii myös nuorten tutkijoiden kansainvälisenä koulutusfoorumina.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueFyysinen aktiivisuus eliniän aikana (Jyväskylän yliopisto JYU) PACTSHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:58