ICILS Teachers Panel (ICILS PANEL)


Main funder

Funder's project number: OKM/795/520/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 40 243,58


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

ICILS Opettajapaneeli tarkastelee COVID-19-viruksen vaikutuksia opetuksen digitalisaatioon

COVID-19-pandemia on vaatinut digitaalisen oppimisen laajentamista nopealla vauhdilla. Kevään 2020 aikana monien maiden koulut sulkeutuivat lähiopetukselta ja siirtyivät etäopetukseen. Siinä, miten etäopetus on toteutunut, on kuitenkin huomattu tapauskohtaisia eroja, mikä on ymmärrettävää siinä mielessä, että koulujen lähtökohdatkin etäopetuksen toteuttamiseen ovat olleet erilaiset. Millaisia muutoksia koulut ovat kohdanneet niin digilaitteiden käytössä kuin opettajien asenteissa ja ammatillisessa kehityksessäkin hyödynnettäessä digilaitteita opetuksen osana? ICILS Opettajapaneeli -tutkimus pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen.
ICILS Opettajapaneeli -tutkimus tuottaa opettaja ja koulutason pitkittäisaineiston, jonka avulla pystytään vertailemaan kouluissa ja opetuksessa tapahtuneita muutoksia digilaitteiden käytössä osana opetusta. Tutkimukseen kutsutaan mukaan samat koulut ja opettajat, jotka osallistuivat ICILS 2018 -tutkimukseen. Aineisto kerätään opettajille, rehtoreille ja IT-vastuuhenkilöille osoitetuilla kyselyillä, joissa hyödynnetään aiemmin ICILS-tutkimuksessa testattuja kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa ei siis tarkastella oppilaiden osaamista. Tutkimus toteutetaan syksyllä 2020, ja tulokset julkaistaan kesällä 2021.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:43