ICILS Teacher Panel (opettajapaneli) (ICILS PANEL)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/795/520/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 40 243,58


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

ICILS Opettajapaneeli tarkastelee COVID-19-viruksen vaikutuksia opetuksen digitalisaatioon

COVID-19-pandemia on vaatinut digitaalisen oppimisen laajentamista nopealla vauhdilla. Kevään 2020 aikana monien maiden koulut sulkeutuivat lähiopetukselta ja siirtyivät etäopetukseen. Siinä, miten etäopetus on toteutunut, on kuitenkin huomattu tapauskohtaisia eroja, mikä on ymmärrettävää siinä mielessä, että koulujen lähtökohdatkin etäopetuksen toteuttamiseen ovat olleet erilaiset. Millaisia muutoksia koulut ovat kohdanneet niin digilaitteiden käytössä kuin opettajien asenteissa ja ammatillisessa kehityksessäkin hyödynnettäessä digilaitteita opetuksen osana? ICILS Opettajapaneeli -tutkimus pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen.
ICILS Opettajapaneeli -tutkimus tuottaa opettaja ja koulutason pitkittäisaineiston, jonka avulla pystytään vertailemaan kouluissa ja opetuksessa tapahtuneita muutoksia digilaitteiden käytössä osana opetusta. Tutkimukseen kutsutaan mukaan samat koulut ja opettajat, jotka osallistuivat ICILS 2018 -tutkimukseen. Aineisto kerätään opettajille, rehtoreille ja IT-vastuuhenkilöille osoitetuilla kyselyillä, joissa hyödynnetään aiemmin ICILS-tutkimuksessa testattuja kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa ei siis tarkastella oppilaiden osaamista. Tutkimus toteutetaan syksyllä 2020, ja tulokset julkaistaan kesällä 2021.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07