Hankesuunnitelma SE-jätettä käsittelevän esikaupallisen laitosinvestoinnin toteutettavuuden lopulliseksi arvioimiseksi


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 40801/31/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 288 900,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Hankkeen ensisijaisena ja pääasiallisena tavoitteena on tarkentaa ja tarvittaessa päivittää kokeelliseen tutkimukseen perustuen demolaitoksen esisuunnitteluhankkeessa muodostettua prosessi-simulointimallia.
Hankkeen toisena tavoitteena on jatkokehittää innovatiivista 3D-tulostettavaa siepparia siten, että se on yksinkertaisella tavalla integroitavissa talteenottoprosessiin, se pystyy selektiivisesti poistamaan uuttoliuoksista sekä arvokkaat raaka-aineet että erityisesti harvinaiset maametallit, ja että se kestäisi hyvin prosessin olosuhteita ja käytettäväksi suunniteltuja aineita.
Hankkeen kolmantena tavoitteena on, mikäli suunnitelmat ja laskelmat puoltavat investoinnin tekemistä, arvioida tarvittavaa ympäristölupaprosessia, jätestatuksesta poispääsemiseksi sekä muita mahdollisia lainsäädännöstä seuraavia vaatimuksia läheisessä yhteistyössä lupa- ja tarkastusviranomaisten kanssa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-08-12 klo 13:09