Hiilidioksidin pelkistäminen valolla aktivoiduilla molekulaarisilla katalyyteillä (LACOR)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 5482-2a4a9


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 268 374,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2023


Tiivistelmä

Tässä hankkeessa pureudutaan hiilineutraaliuden saavuttamisen haasteisiin ja tavoitteena on kehittää sovellusalusta valokatalyytiselle hiilidioksin konversiolle. Meidän lähestymistavassamme puolijohdenanopartikkeli toimii valoenergian keräimenä ja sen pintaan on kiinnitetty myös molekulaarinen katalyytti, joka aktivoidaan valoenergian virittämällä elektronilla ja joka muuntaa hiilidioksidin halutuiksi tuotteiksi. Projektissa yhdistyvät synteettinen kemia, spekroskopia ja laskennallinen kemia ja se vie tutkimuskenttää eteenpäin kohti suurta tavoitetta eli hiilidioksin muutamista arvoikkaiksi molekyyleiksi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-28-06 klo 08:05