Tehdään historiasta selvää! TEHO2021 konferenssi (TEHO2021)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 02-2020-001124-02


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Making sense of history (Tehdään historiasta selvää!) on historian opetuksen tutkimukseen paneutuva konferenssi, joka rakentaa siltoja historiantutkimuksen ja käytännön opetustyön välille. Tavoitteena on edistää historian pedagogista tutkimusta sekä samalla jakaa uusinta tutkimustietoa historiaa opettaville. Konferenssi tuo yhteen historiantutkijoita, historian opetuksen kehittäjiä, ja yleisesti historian opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita. Konferenssin päätavoitteena on kehittää yhteistyötä ja dialogia ammattihistorioitsijoiden, opettajien ja muiden opetusalalla työskentelevien, mutta myös historian opettajaksi opiskelevien välillä. Konferenssin järjestäjät työskentelevät Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella, kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä normaalikoulussa. Järjestäjät ovat samalla tutkijoita Suomen Akatemian rahoittamassa HisLit-hankkeessa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-04-11 klo 09:41