From project to education (HANKO)


Main funder

Funder's project numberS22269


Funds granted by main funder (€)

  • 247 573,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/11/2020

Project end date31/08/2023


Summary

Tämän hankkeen keskeisin tavoite on kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi. Toimintamallin avulla 1) parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikössä järjestettävän tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua, ja 2) lisätään IoT-alan avointa koulutusmateriaalitarjontaa.

Tämä hanke muodostaa hankeparin EAKR-haussa olevien hankkeiden EnergY, DIRE ja DIGICITY kanssa siirtämällä näissä hankkeissa syntyvää osaamista ja kokemuksia tietotekniikan maisterikoulutukseen ja avoimeen koulutusmateriaalituotantoon.

IoT:a sovelletaan usein aloille (esim. ympäristöala, terveydenhuolto, rakennusala, älykäs kaupunki), joiden toimijoilla ei ole juurikaan tietämystä IoT teknologioista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tai rajoituksista. Tästä syystä näille aloille olisi hyvä pystyä tuottamaan avointa koulutusmateriaalia, joka lisäisi heidän ymmärrystään IoT:n soveltamisesta ja sen mahdollisuuksista juuri kyseiselle alalle. Toisaalta IoT-alan asiantuntijoilla saattaa olla varsin heikko tietämys niiltä sovellusaloilta, joissa IoT:tä voitaisiin hyödyntää. Avoin koulutusmateriaali, joka on tuotettu EAKR-hankkeissa tehtävän IoT:n soveltamisen pohjalta, ja on tässä ESR-hankkeessa edelleen muokattu jatkuvaa oppimista tukevaksi, lisäisi IoT-alan ammattilaisten ymmärrystä näistä sovellusaloista ja niiden IoT-alaan kohdistuvista tarpeista. Se, että eri sovellusalojen yritykset ymmärtäisivät IoT-ratkaisujen mahdollisuudet ja rajoitukset, ja toisaalta IoT-ratkaisujen tarjoajat näkisivät sovellusalojen tarpeet, parantaisi ja tehostaisi tulevaisuudessa molempien tahojen toimintaa ja lisäisi tätä kautta kilpailukykyä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Last updated on 2023-21-12 at 12:02