HANKO - Hankkeesta koulutukseen (HANKO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S22269


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 247 573,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

Tämän hankkeen keskeisin tavoite on kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi. Toimintamallin avulla 1) parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikössä järjestettävän tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua, ja 2) lisätään IoT-alan avointa koulutusmateriaalitarjontaa.

Tämä hanke muodostaa hankeparin EAKR-haussa olevien hankkeiden EnergY, DIRE ja DIGICITY kanssa siirtämällä näissä hankkeissa syntyvää osaamista ja kokemuksia tietotekniikan maisterikoulutukseen ja avoimeen koulutusmateriaalituotantoon.

IoT:a sovelletaan usein aloille (esim. ympäristöala, terveydenhuolto, rakennusala, älykäs kaupunki), joiden toimijoilla ei ole juurikaan tietämystä IoT teknologioista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tai rajoituksista. Tästä syystä näille aloille olisi hyvä pystyä tuottamaan avointa koulutusmateriaalia, joka lisäisi heidän ymmärrystään IoT:n soveltamisesta ja sen mahdollisuuksista juuri kyseiselle alalle. Toisaalta IoT-alan asiantuntijoilla saattaa olla varsin heikko tietämys niiltä sovellusaloilta, joissa IoT:tä voitaisiin hyödyntää. Avoin koulutusmateriaali, joka on tuotettu EAKR-hankkeissa tehtävän IoT:n soveltamisen pohjalta, ja on tässä ESR-hankkeessa edelleen muokattu jatkuvaa oppimista tukevaksi, lisäisi IoT-alan ammattilaisten ymmärrystä näistä sovellusaloista ja niiden IoT-alaan kohdistuvista tarpeista. Se, että eri sovellusalojen yritykset ymmärtäisivät IoT-ratkaisujen mahdollisuudet ja rajoitukset, ja toisaalta IoT-ratkaisujen tarjoajat näkisivät sovellusalojen tarpeet, parantaisi ja tehostaisi tulevaisuudessa molempien tahojen toimintaa ja lisäisi tätä kautta kilpailukykyä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06