Kehityksellisen kielihäiriön ennaltaehkäisy –hanke, osatutkimus 3: Mitkä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen piirteet ovat yhteydessä sen tehokkuuteen? Katsaus tutkimuskirjallisuuteen.


Main funder

Funder's project number22/26/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 40 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date30/10/2020

Project end date30/06/2023


Summary

Tutkimus koostuu kahdesta osa-alueesta, eli esikielellisen kielen kehityksen vaiheessa toteutetusta interventiosta ja varhaiskasvatuksen liittämisestä osaksi interventiota.
Lasten kehitykselliset puheen ymmärtämisen vaikeudet ovat riski pitkäaikaisiin kielellisiin häiriöihin, jotka ovat laajasti yhteydessä osallistumisen ja oppimisen rajoitteisiin sekä mielenterveysongelmiin. Tutkimuksen tarkoituksena on puuttua kielelliseen kehitykseen heti riskitekijöiden ensimerkkien ilmaannuttua suuntaamalla interventio kielen kehityksen varhaisvaiheisiin. Vanhemmat ovat keskeisessä roolissa intervention toteuttajina. Tavoitteena on myös luoda varhaiskasvatukseen valmiudet varhaisen kielen kehityksen tukemiseen. Interventio toteutetaan yhteistyössä pienten lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa, tarjoten pienille lapsille kielen kehityksen tuki arjen vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuskysymykset liittyvät varhaisen intervention vaikuttavuuteen ja varhaiskasvatuksen osuuteen pienen lapsen kielen kehityksen tukemisessa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2023-13-11 at 09:34