Järvilohen ja taimenen kutukartoitus Pielisjoessa 2020−2021 (Pielisjoen kutukartoitus)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 04112020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 12 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2021


Tiivistelmä

Projektissa selvitetään uhanalaisten Saimaan järvilohen ja -taimenen luontaista lisääntymistä Pielisjoen Laurinvirtaan (Kuurna) vuonna 2019 rakennetulla kutu- ja poikastuotantoalueella. kartoitetaan Kunkin kutukauden jälkeen syntyvät kutupesät kartoitetaan syksyllä ja niistä kerätään poikasnäytteitä keväällä mm. DNA-määrityksiä varten. Seurannalla selvitetään luontaisen lisääntymiskierron käynnistymistä uudella alueella ja arvioidaan kutukannan kokoa molempien lajien osalta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-15-09 klo 08:38