14th Nordic Femtochemistry-konferenssi


Main funder

Funder's project number: 02-2019-001066-01


Funds granted by main funder (€)

  • 1 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/02/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Konferenssiin osallistuu tutkijoita lähinnä Pohjoismaista sekä Baltian maista. Konferenssi jär-jestetään kahden vuoden välein ja konferenssin organisointivastuu kiertää maasta toiseen. Vuonna 2020 on Suomen ja Jyväskylän Yliopiston vuoro. Tulemme yhdistämään konferenssin Jyväskylä Summer Schoolin kanssa (https://www.jyu.fi/en/research/summer-and-winter-schools/jss). Näin pyrimme lisäämään nuorten tutkijoiden määrää konferenssissa ja siirtämään alan osaamista uusille tulevaisuuden huippututkijoille. Kurssin yhdistäminen konferenssiin tarkoittaa sitä, että muutamat huippuluennoitsijat osallistuvat myös kesäkoulun opetukseen.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:43