eTIMSS 2023 (eTIMSS2023)


Main funder

Funder's project number: OKM/42/523/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 1 754 943,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/12/2025


Summary

Tutkimuksen kohteena ovat perusopetuksen neljännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden oppimistulokset matematiikassa ja luonnontieteissä. Vastatakseen oikein testikysymyksiin oppilaan täytyy olla perillä kysymyksen luonnontieteellisestä tai matemaattisesta sisällöstä, mutta hänen täytyy kysymyksestä riippuen myös käyttää hyväkseen erilaisia kognitiivisia kykyjä.

Oppimistulosten arvioinnin lisäksi TIMSS-tutkimuksen yhteydessä oppilailta kysytään heidän taustatietojaan, mielipiteitään koulunkäynnistä sekä muun muassa tietoja heidän harrastuksiaan.

Hankkeessa on taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvia luokkia opettaville opettajille, koulujen rehtoreille ja oppilaiden vanhemmille (neljännen luokan oppilaat) lasten varhaisiin oppimiskokemuksiin liittyvistä asioista. Taustakyselyiden avulla kerätään tietoa erilaisten opetussuunnitelmaan, sekä kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Last updated on 2023-26-01 at 08:32