eTIMSS 2023 (eTIMSS2023)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/42/523/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 754 943,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2025


Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena ovat perusopetuksen neljännen ja kahdeksannen luokan oppilaiden oppimistulokset matematiikassa ja luonnontieteissä. Vastatakseen oikein testikysymyksiin oppilaan täytyy olla perillä kysymyksen luonnontieteellisestä tai matemaattisesta sisällöstä, mutta hänen täytyy kysymyksestä riippuen myös käyttää hyväkseen erilaisia kognitiivisia kykyjä.

Oppimistulosten arvioinnin lisäksi TIMSS-tutkimuksen yhteydessä oppilailta kysytään heidän taustatietojaan, mielipiteitään koulunkäynnistä sekä muun muassa tietoja heidän harrastuksistaan.

Hankkeessa on taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvia luokkia opettaville opettajille, koulujen rehtoreille ja oppilaiden vanhemmille (neljännen luokan oppilaat) lasten varhaisiin oppimiskokemuksiin liittyvistä asioista. Taustakyselyiden avulla kerätään tietoa erilaisten opetussuunnitelmaan, sekä kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-16-09 klo 12:08