Raakaa menoa Pyhäjärvellä - ovatko hormonihäiritsijät syyllisiä kuhan lisääntymiskyvyn heikkenemiseen ja havaitaanko vastaavaa muilla kalalajeilla?


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 93 000,00


Project timetable

Project start date01/01/2021

Project end date30/09/2022


Summary

Tampereen Pyhäjärvellä havaittu kuhien heikompi lisääntymisvalmius muiden lähijärvien kuhapopulaatioihin verrattuna on saanut alueen kalastajat pohtimaan, mistä tämä johtuu. Yksi mahdollinen selitys on hormonihäiritsijät, kuten esimerkiksi hormonit ja jotkin kotitalouksien kemikaalit. Vesistöön tai ravintoon päätyessään ne voivat häiritä kalojen luontaista hormonitoimintaa, ja siten myös niiden lisääntymiskykyä. Pyhäjärven syvänteistä on havaittu EU:n ehdottamien laatunormien ylittäviä naishormonipitoisuuksia.
Hormonihäiritsijätutkimuksessa on peräänkuulutettu biokemiallisten vasteiden yhdistämistä populaatiotason vasteisiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, johtuvatko kuhien lisääntymisvalmiudessa havaitut erot hormonihäiritsijäaltistuksesta ja onko vastaavaa havaittavissa särjillä. Vastauksia haetaan biokemiallisten ja yleiskuntoon liittyvien vasteiden avulla. Tulosten perusteella voidaan osallistua ja vaikuttaa jätevedenpuhdistamoiden puhdistustekniikan kehittämisestä käytävään keskusteluun. Lisäksi EU:ssa keskustellaan hormonihäiritsijätesteistä, joten eri menetelmiä testataan ja esitellään näiden keskustelujen pohjaksi. On arvioitu, että kemiallisten analyysien rinnalla otetaan käyttöön vaikutusperustaiset testit, joiden soveltamisessa hormonihäiritsijätestit olisivat ensimmäisten joukossa . Siten tämä tutkimus antaa myös arvokasta lisätietoa päätöksenteon tueksi, kun mietitään seurantatyökaluiksi soveltuvia biotestejä EU-alueella ja edesauttaa kansallista varautumista tähän.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2022-06-07 at 12:43