Mapping of Crustaceans in the Arctic.


Main funder

Funder's project number: VN/6200/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 3 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 17/08/2020

Project end date: 31/12/2020


Summary

ARKTISTEN LAJIEN- JA ELINYMPÄRISTÖJEN INVENTOINTI

Lapin kenttätöiden päätavoitteena on kartoittaa äyriäisten levinneisyysaluetta, selvittää pohjoisten lajien uhanalisuuden tilaa sekä kartoittaa pienten vesielinympäristöjen muuttumisen ja häviämisen nopeutta. Tätä kartoitustyötä on tehty systemaattisesti Enontekiössä jo vuodesta 2012 Hanna-Kaisa Lakan toimesta ja työtä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2020 kartoitetaan uusia alueita ja tarkastetaan populaatioita, joissa lajisto ja elinympäristö ovat jo muuttuneet ja lajistoa hävinnyt. Lajien uhanalaistumisen ja elinympäristöjen muuttumisen ja häviämisen syinä ja tulevaisuuden uhkatekijänä on ilmastonmuutos. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää myös toimia Suomen arktisilla alueilla.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:04