Arktisen alueen äyriäisinventoinnit


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/6200/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 3 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 17.08.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

ARKTISTEN LAJIEN- JA ELINYMPÄRISTÖJEN INVENTOINTI

Lapin kenttätöiden päätavoitteena on kartoittaa äyriäisten levinneisyysaluetta, selvittää pohjoisten lajien uhanalisuuden tilaa sekä kartoittaa pienten vesielinympäristöjen muuttumisen ja häviämisen nopeutta. Tätä kartoitustyötä on tehty systemaattisesti Enontekiössä jo vuodesta 2012 Hanna-Kaisa Lakan toimesta ja työtä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2020 kartoitetaan uusia alueita ja tarkastetaan populaatioita, joissa lajisto ja elinympäristö ovat jo muuttuneet ja lajistoa hävinnyt. Lajien uhanalaistumisen ja elinympäristöjen muuttumisen ja häviämisen syinä ja tulevaisuuden uhkatekijänä on ilmastonmuutos. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää myös toimia Suomen arktisilla alueilla.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-01-02 klo 09:40