Päästötietokannan testaus, soveltaminen ja kehittäminen institutioiden päästöjen arvioimiseksi


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 95 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/01/2020

Project end date31/12/2023


Summary

JYU.Wisdom on määritellyt tutkimustarpeeksi selvittää Jyväskylän yliopiston ilmasto- ja
luontohaitat. Yhteistutkimushankkeessa tavoitteena on Green Carbon oy:n laatimaa
päästökerrointietokantaa soveltaen, testaten ja kehittäen selvittää Jyväskylän yliopiston
päästöt sekä samalla laatia instituutioille yleisesti sovellettavat toimintatavat joilla
päästötietokantaa voidaan hyödyntää instituutioiden päästöjen määrittämisessä. Hankkeessa keskitytään
ensiksi hiileen, mutta laajennetaan tilanteen niin kehittyessä tarkastelua myös
institutioiden aiheuttamiin luontohaittoihin. Vuoden 2020 aikana pääpaino on Jyväskylän yliopiston päästöjen ja haittojen tarkastelu päästökerrointietokannan soveltaminen JYU:n päästöjen laskentaan sekä tietokannan laajentaminen/kehittäminen työn aikana mahdollisesti havaittavien tietokatvealueiden osalta. Tietokannan tekninen
laajennus- ja kehittämistyö tapahtuu Green Carbon Oy:n toimesta. Vuoden 2020 loppupuolella oletetaan laskennan olevan niin pitkällä, että Green Carbon
oy voi etsiä uusia tapauksia (asiakkaita) joihin Green Carbon Oy voi soveltaa JYU
pilotista saamiaan kokemuksia. Laajentamisessa JYU:n asiantuntijan kerryttämä
tietotaito on keskeisessä roolissa ja asiantuntija (Sami El Geneidy) ohjaa ja opastaa uusien
tapausten käynnistämisessä ja tarkastelee päästötietokannan soveltuvuutta uusien
asiakkaiden mahdollisesti uudenlaisten tarpeiden kannalta. Uusientapausten varsinaista
peruslaskentatyövoimaa Green Carbon Oy rekrytoi tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan
erikseen. Tarkoitus ei ole, että JYU suorittaa uusien asiakkaiden laskennan.
Hankkeen aikana JYU asiantuntija tekee väitöskirjan, joka tarkoittaa sitä, että hän
julkaisee artikkeleita ilmasto- ja luontohaittojen (ja mahdollisesti myös näiden
kompensaatioiden) laskennasta. Joidenkin julkaisujen osana voi olla
tarkoituksenmukaista kuvata päästökerrointietokannan kertoimien perusteita ja taustoja,
jotta kertoimet tulevat osana julkaisuja tieteellisesti vertaisarvioitua ja niiden käyttö
tavallaan legitimoituu asiakkaiden silmissä. Asiantuntija kirjoittaa julkaisuja myös hänen
aiemmin keräämistään aineistoista, jotka eivät välttämättä sisällä
päästökerrointietokannan asioita mutta joka tapauksessa teemallisesti tukevat osaamisen
kehittymistä. Lisäksi väitöskirjan tekemiseen kuuluu tietty määrä opintoja, jotka
pääsääntöisesti tukevat aihepiirin osaamisen kehittymistä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaSchool of Resource Wisdom (University of Jyväskylä JYU) JYU.Wisdom


Last updated on 2023-12-12 at 10:08