Data-analytiikkapohjainen kokonaisvaltainen asiakasymmärrys monikanavaisessa palveluympäristössä (DAWN_CI)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 206/31/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 269 940,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Dawn-hankkeen tavoitteena on lisätä tieteellisesti ajankohtaista ja yritysten kannalta relevanttia kuluttajakäyttäytymisen ymmärrystä monikanavaisessa (omnichannel) palveluympäristössä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti asiakaskokemuksen (customer experience) ja asiakassitoutumisen (customer engagement) muodostuminen sekä vastuullinen kuluttaminen (sustainable consumption).Tutkimushanke tuottaa kokonaisvaltaista kuluttajaymmärrystä tarkastelemalla kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymistä sekä offline- että online-palveluympäristöissä. Hankkeessa hyödynnetään laadullisia ja määrällisiä tutkimusmetodeja sekä toteutetaan käytännön kokeiluja ja eksperimenttejä. Osa tutkimuksesta toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, jonka myötä hanke tuottaa suomalaisten kuluttajien ohella tietoa myös kansainvälisiin markkinoihin liittyen. Hankkeen myötä saadaan lisää ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat palvella ja sitouttaa asiakkaita paremmin omnichannel-palveluympäristöissä esimerkiksi data-analytiikan ja palvelumuotoilun keinoin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-13-01 klo 09:31