Tietoniekka - Tiedeviestinnän ja kansalaistieteen kohtaamispaikka (Tietoniekka)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: KSL/237/04.05.00.00/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 29 600,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Kokonaishankkeen tavoitteena on vuorovaikutteisen Tietoniekka - tiedekeskuksen perustaminen Jyväskylään. Valmisteluhankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan konseptia ja rakennetaan toimintaan maakunnallinen yhteistyöverkosto.

Tietoniekka-konseptin tavoitteena on tiedekasvatuksen ja -viestinnän keinoin tarjota tieteellistä tietoa kaikille kansalaisille, ja näin vahvistaa yliopiston vaikuttavuutta sekä yliopiston ja maakunnan toimijoiden yhteistyötä. Vuonna 2021 käyttöön otettava uusi kirjastorakennus tarjoaa toimintaan matalan kynnyksen kohtaamispaikan ja avoimeen tietoon perustuvia palveluja kansalaisille.

Uusimuotoisilla tieto-, neuvonta- ja tiedekasvatuksen palveluilla innostamme yksilöitä, perheitä, kouluja, yrityksiä ja yhteisöjä tieteen, taiteen ja koulutuksen äärelle. Toiminnan perustan muodostavat jo vakiintuneet toimintamuodot kuten Lasten ja nuorten yliopisto, Studia generalia –luennot, tiedepäivät (esim. Tutkijoiden yö), tiedekerhot ja kouluvierailut ja digitaaliset aineistopankit, joiden lisäksi kehitetään yhdessä alueellisten verkostojen kanssa uusimuotoisia, kaikille avoimia palveluja, kuten tiede- ja taidekahvila-toiminta, tiedesynttärit, Heureka-tyyppiset näyttelyt, muut kouluyhteistyön uudet muodot sekä digitaalisilla alustoilla tarjottavat aineisto- ja tietopalvelut kuten podcastit.

Kokonaishankkeessa luodaan myös uutta kasvualustaa omaleimaiselle, alueen imagoa ja valtakunnallista vetovoimaa vahvistavalle toiminnalle. Keski-Suomessa tuotettavaa tieteellistä tietoa ja osaamista hyödynnetään alueellisessa kehittämisessä sekä vahvistetaan kulttuurisektorin, matkailusektorin sekä tutkimussektorin välistä yhteistyötä. Kokonaishanke lisää mahdollisuuksia sisällöntuoton ammatillisen osaamiseen ja kehittämiseen sekä kiinnittää myös kansalaisia, perheitä, kouluja ja tieteen harrastajia kehityshankkeeseen, johon ei koordinoimattomassa toiminnassa ole mahdollisuuksia. Tavoiteltuna tuloksena on myös yliopiston tuoma lisäarvo alueen matkailullisena vetovoimatekijänä esimerkiksi perhe- ja luokkaretkimatkailun myötä.

Valmisteluhankkeen tavoitteena on rakentaa Tietoniekka-toimintakonseptia kokoamalla saman sateenvarjon alle olemassa olevia toimintoja ja hyviä käytänteitä ja testaamalla uusia konsepteja yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Valmisteluhankkeen aikana on luotu yhteistyömalli, budjetti ja vaiheistettu toimintasuunnitelma kokonaishankkeelle, jossa tiede-, innovaatio-, ympäristö- ja mediakasvatusta hyödynnetään kansalaisten, perheiden, koulujen ja maakunnan aluekehityksen hyväksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07